Zmiana ścieżki zapisu plików PDF

Aby zmienić domyślnie przypisaną ścieżkę zapisu plików PDF przechodzimy do ogólnych ustawieniach programu [ALT+F7] (1) , w zakładce “Ogólnie –> Inne”  aktywujemy opcję “Zawsze pytaj o ścieżkę pliku podczas zapisywania plików PDF”(3). Na koniec wybieramy opcję “Zapisz jako szablon”(4) i nadpisujemy “Ustawienia startowe.AF7”

Domyślną ścieżkę zapisu plików PDF możemy odnaleść w zakładce “Plik -> Zarządzanie projektami -> Archiwum PDF”