Zapisywanie i wczytywanie szablonu listy materiałowej

Możliwe jest zapisywanie własnych szablonów wcześniej zdefiniowanych list materiałowych.

ZAPISYWANIE SZABLONU LISTY MATERIAŁOWEJ

W tym celu należy przejść do modułu Listy/poj.elem. i wybrać jedną z dostępnych list matereriałowych. Następnie zaznaczyć zakładkę np. “Lista do tartaku” (1) przejść do górnego paska narzędzi i wybrać “Format” (2) i zakładkę Zapisz zakładkę/listę jako wzór (3)

W następnym kroku należy zapisać szablon listy materiałowej w ogólnym folderze programu, w którym znajdują się już wcześniej zdefiniowane szablony list (1) (2)

WCZYTYWANIE SZABLONU LISTY MATERIAŁOWEJ

Wcześniej zapisany szablon listy materiałowej można wczytać do innych projektów w celu zaoszczędzenia czasu przy ponownym konfigurowaniu ustawień.  Żeby to zrobić przechodzimy do modułu Listy/poj.elem i w górnym pasku narzędzi klikamy LPM w “Format”(1) i wybieramy opcję “Wprowadź nową lsitę zakładek” (2)

Z pośród dostępnych wzorów list wybieramy “Lista materiałowa” (1)

I z dostępnej listy wszystkich szablonów wybieramy interesującą nas listę materiałową (1)

Potwierdzamy podmianę listy materiałowej klikając LPM w TAK (1)