Wskazówki na elementach drewnianych

W celu usprawnienia pracy nad projektami możliwe jest dodanie wskazówek lub podpowiedzi na dowolnych częściach drewnianych.

Aby to zrobić należy skierować kursor myszy na wybrany element więźby dachowej i kliknąć PPM [Prawy przycisk myszy]  (1), następnie najechać na “Ustawienia” (2) i w nich wybrać opcję “Wskazówki i kontrola dla części” (3)

W tabeli która się otworzy znajdujemy pustą ramkę (obok tej podświetlonej na różowo z opisem Krokwie”) i uzupełniamy ją opisami wskazówek jakie mają być wyświetlane na elementach drewnianych (1), następnie obok opisu klikamy PPM (2) i wybieramy funkcję “Wstaw wypełniacz” (3)

Otworzy się kolejna tabela, w której znajdziemy “symbole zastępcze” do opisów. W zależności od rodzaju opisu musimy wybrać odpowiednią kategorię (1) i w niej szukać interesujących nas danych (2) i potwierdzić wybór klikając “OK” (3)

Powtarzając w/w czynność uzupełniamy opisy w naszej tabeli wybranymi “symbolami zastępczymi” (1)

Opisy z “symbolami zastępczymi” można skopiować do innych tabel (1) i na koniec nadpisać ustawienia startowe.AF7 (2) w celu wykorzystania tych ustawień w przyszłych projektach.