:

Więźby dachowe

Oprogramowanie SEMA – intuicyjne i proste w obsłudze – wspomaga projektantów różnorodnymi opcjami w budowaniu wysokiej jakości dachów i domów. Dowolne planowanie rozmieszczenia pięter i opcje wprowadzania danych dachu zapewniają niezbędną elastyczność. Perfekcyjne wykonanie, idealne dopasowanie, niezwykle szybkie, a tym samym oszczędne.

Projekt oszczędzający czas

Standaryzowane, ale dynamiczne biblioteki komponentów są podstawą szybkiego projektowania. Za pomocą naszego oprogramowania otrzymasz dane dotyczące najczęściej stosowanych elementów drewnianych i stalowych, a także wielu szczegółów konstrukcyjnych. Również standardy sprecyzowane dla firmy lub projektu mogą być tworzone podczas procesu projektowania, a następnie zapisywane i wykorzystywane w innych projektach.

Szeroki wachlarz zastosowań

Niezależnie od tego, czy chodzi o nowy budynek, czy o renowację istniejącego, czy są to układy ukośne lub różne nachylenia dachu ze zmiennymi odległości między krokwiami i kratownicami: kluczem jest elastyczność. Na koniec otrzymujesz zintegrowaną wizualizację z przedstawionym projektem.

Asystent w tworzeniu profili dachu i lukarn

Wspomniana funkcja asystenta jest szybkim i łatwym w użyciu narzędziem do wprowadzania danych dla płatwi, płatwi połączonych na zakładkę i profili dachowych z naczółkami, a także lukarn i okien dachowych. Zmiany są natychmiast aktualizowane i widoczne, a wszystkie szczegóły są automatycznie wymiarowane dla maksymalnej wygody.

:

Projekt dachu

Dzięki funkcji projekt dachu możesz tworzyć wszelkiego rodzaju dachy – bez ograniczeń co do formy i rozmiaru, ale z automatycznym przycinaniem obszarów połaci. Możliwa jest również późniejsza edycja wszystkich tych połaci dachowych, z siatką dopasowaną do ładowania dachówek lub bez.

_

System krokwiowania

System krokwiowania umożliwia automatyczne lub dowolne rozstawienie wszystkich elementów dachu, a także opcję swobodnego pozycjonowania komponentów w przestrzeni w celu uzyskania bardziej elastycznych detali konstrukcji. Oferuje również trójwymiarowe przecinanie elementów z natychmiastowym obliczeniem wszystkich długości i obróbki elementów. Istnieje również możliwość obliczania przekrojów elementów konstrukcyjnych w trakcie budowy wraz ze zintegrowaną analizą strukturalną. Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzenia powszechnie stosowanych profili stalowych, łączników i wsporników dla bardziej skomplikowanych wymagań konstrukcyjnych.

Biblioteki i makra

Szybsze projektowanie nowych budynków, dodawanie nowych kondygnacji lub remonty dzięki zdefiniowanym szczegółom konstrukcyjnym. Obszerne biblioteki zawierające tradycyjne połączenia drewniane i łączniki / wsporniki. A także globalne i między projektowe makra poszczególnych elementów, całych dachów lub nawet całych budynków.