Tworzenie projektu wzorcowego

Każdy nowy projekt wiąże się z odpowiednim przygotowaniem zaplecza w postaci utworzenia odpowiednich kondygnacji/warstw, ustawieniem list materiałowych czy planów na których mają zostać wydrukowane. Ale można ten proces przygotowania odpowiednio skrócić poprzez wcześniejsze przygotowanie “wzorca” projektu.

 

W tym tutorialu pokazujemy wam jak taki “wzorzec” przygotować, jak go zapisać i jak z niego korzystać podczas tworzenia nowych projektów.