Tworzenie własnego folderu z bibliotekami

Każdy element budynku, a także MCAD, 3CAD a także ustawienia wymiarowania mogą zostać zapisane jako własny standard we własnej bibliotece.

Żeby utworzyć taki folder należy najpierw kliknąć w ikonę Menadżera danych podstawowych na górnym pasku menu (1), następnie w zakładce “Folder źródłowy”(2) przejść do “Stwórz nowy” (3)

W oknie, które się otworzy należy wpisać nazwę biblioteki oraz numer wersji (1), opcjonalnie można też ustawić hasło dostępu, ścieżkę pliku lub zablokować dane w bibliotece tylko do odczytu. Na koniec należy wszystko potwierdzić klikając “OK”

Po utworzeniu folderu z naszymi bibliotekami możemy dla łatwiejszej identyfikacji dodać logo do poszczególnych bibliotek. W tym celu ponownie wybieramy “Folder źródłowy”(1) i w nim odnajdujemy opcję “Zmień nazwę”(2)

Otworzy się ponownie okno z ustawieniami biblioteki, ale tym razem możliwe będzie dodanie loga i ewentualnych załączników. Możemy to zrobić klikając ikonę folderu (1) w polu “Obraz, logo” lub “Załączniki do plików”.

Podglądu zmian lub zmiany aktualnie używanych blibliotek możemy dokonać klikając LPM w ikonę “Zmień folder źródłowy” (1)