Tworzenie ściany blokowej z profilem balika

W tym tutorialu pokazujemy jak od podstaw stworzyć ścianę z własnym profilem balika.

Każda ściana blokowa może być zbudowana z elementów posiadających własny profil (kształt). Żeby ściana z określonym profilem działała poprawnie w programie SEMA, należy taki profil wcześniej stworzyć w określony sposób, zapisać w bibliotece 3CAD i na koniec dodać do automatyki w ścianie blokowej.