Tworzenie makra widoku murłatowania z numerami pojedynczych elementów

Aby przygotować makro, w którym widoczne będą murłaty z numerami pojedynczych elmentów należy w opcjach Widoku rysunku [F7] (1) przejść do sekcji Dach (2) i następnie do podsekcji System krokwiowania, gdzie w opcjach Ogólnie zaznaczamy Numer pojedynczego elementu (3) po czym należy odznaczyć Elementy, Krokwie i Jętki (4) na koniec należy zapisać ustawienia poprzez funkcję Zapisz jako standard (5)

W rezultacie otrzymujemy rysunek, gdzie widzimy jedynie murłaty, płatwie oraz słupki z ich numerami, które
będą wysłane podczas eksportu na centra ciesielskie.