Tworzenie makra widoku krokwiowania z numerami pojedynczych elmentów

Aby przygotować makro, w którym widoczne będą krokwie i jętki z numerami pojedynczych elmentów należy w opcjach Widoku rysunku [F7] (1) przejść do sekcji Dach (2) i następnie do podsekcji System krokwiowania, gdzie w opcjach Ogólnie (3) zaznaczamy Numer pojedynczego elementu (4) po czym należy odznaczyć Murłaty i Słupki (5). Na koniec należy zapisać ustawienia poprzez funkcję Zapisz jako standard (6)

W rezultacie otrzymujemy rysunek, gdzie widzimy jedynie krokwie, krokwie narożne i jętki z ich numerami, które
będą wysłane podczas eksportu na centra ciesielskie.