Tworzenie elementu drewnianego z profilem

Do każdego elementu drewnianego SEMY możemy przypisać profil określający jego kształt. W tym przypadku pokazano to na przykładzie pionowego panelu CLT o wymiarach 125 cm.

  1. Najpierw tworzymy poligon (CAD->Poligon) z określonym profilem (kształtem) jaki chcielibyśmy aby miał nasz element drewniany.
  2. Następnie przechodzimy do modułu 3CAD (1) -> Stwórz obiekt tłoczony (2) i klikamy LPM w wcześniej utworzony poligon a na koniec określamy jego długość (4)
  3. Przechodzimy do widoku 3D i zaznaczamy utworzony blok 3D (1) wybieramy funkcję Zmień (3) w zakładce “O” klikamy w pole Tekstura i wybieramy odpowiednią dla tego obiektu teksturę z biblioteki (4) na koniec akceptujemy wszystkie ustawienia.
  4. W zakładce “Cz” opcjonalnie możemy ustawić długość naszego obiektu jako “warunkową” albo “stałą
  5. Zapisujemy nasz obiekt w bibliotece, pamiętając o przyporządkowaniu go do odpowiedniej kategorii. 
  6. Ponownie przechodzimy do modułu 3CAD (1) i wybieramy Komponent drewniany (2) z biblioteki wybieramy odpowiedni element drewniany i zmieniamy jego wymiary (3) a następnie wstawiamy go obok wcześniej utworzonego obiektu (4)
  7. Zaznaczamy wstawiony “Komponent drewniany” (1) i przechodzimy do opcji edycji “Zmień” (2) odszukujemy zakładkę “O” i klikamy LPM w pole “Obiekt 3D do opisu”(3) i klikając w ikonkę czarnego segregatora (4) przechodzimy do biblioteki.
  8. W bibliotece wyszukujemy odpowiednią kategorię elementów, w której zapisaliśmy wcześniej nasz obiekt 3D (1) i zaznaczamy odpowiedni obiekt i potwierdzamy wybór (2)
  9. Na koniec zapisujemy nasz “komponent drewniany” z przypisanym do niego profilem (1)

UWAGA!

Jeżeli profil obiektu jest źle ustawiony względem komponentu drewnianego, to należy zaznaczyć komponent i wybrać opcję Zmień (2) następnie przejść do zakładki “O” i kliknąć w pole “obiekt 3D do opisu” (3) w nowo otwartym oknie przejść do zakładki “3D” i obrócić element w jednej z osi XYZ (4) i na koniec potwierdzić zmianę orientacji obiektu 3D (5)