Projekt klienta

Realizacja magazynu soli drogowej przy nowym odcinku S7

25 / 11 / 2021

Magazy soli drogowej przy nowo otwartym odcinku krajowej S7 Szczepanowice-Widoma zrealizowana przez firmę ODNOVA
Specyfikacja:

Nazwa projektu: Magazyn Soli Drogowej

Lokalizacja: Węzeł drogi S7 Szczepanowice-Widoma

Rodzaj konstrukcji: Modułowa kopuła drewniana

Powierzchnia kopuły: 718 m2

Zużycie drewna: 40 m3

Inwestor: GDDKiA

Opracowanie: Konrad Krasuski

Prefabrykacja na CNC: ODNOVA