Elewacje i pokrycia blaszane

Jako światowy lider w produkcji oprogramowania budowlanego dla branży fasad i pokryć dachowych, SEMA oferuje doskonałe rozwiązania programowe dostosowane do Państwa potrzeb. Planowanie, przygotowanie pracy i produkcja idą ręka w rękę, aby osiągnąć spójny proces planowania. Dane projektowe zostają zapisane automatycznie, a następnie przesłane do wszystkich planów, list i danych produkcyjnych.

Pokrycia blaszane na dachach i ścianach

DACHY Z BLACHY

Pokrycia dachowe z blachy stały się szczególnie popularne w budownictwie przemysłowym i dachach łukowych. Dzięki różnym trapezoidalnym przekrojom, blaszanym panelom z kręgu i szerokiej gamie dostępnych obecnie odcieni, projektanci są teraz w stanie wyznaczać standardy również w budownictwie komercyjnym przy tej samej wysokiej jakości wykonania.

Z

ŁATWE TWORZENIE ZŁOŻONYCH POKRYĆ DACHOWYCH

Automatyczne wykrywanie przecięć dachów w oparciu o zadaną geometrię rzutu budynku. Nachylenie każdej powierzchni można zmienić lub określić jako szczyt.

KOMIN, SZCZYT, KOSZ, RYNNA

Długości linii, określone w pomiarze liniowym, służą bezpośrednio do określenia kolejności i długości cięcia dla obróbki kominowej, szczytowej lub koszowej oraz rynien i napływowych płyt blaszanych.

LUKARNY Z BLACHY

Panele blaszane, jako materiał dający się kształtować, doskonale nadają się do pokrycia dachów lukarn okrągłych. Jednak materiały, takie jak blacha, cynk czy miedź, również odgrywają ważną rolę w przypadku lukarn bocznych i frontów. Wszystkie wymagane do tego dane geometryczne są dostarczane przez model danych SEMA 3D.

ŚCIANY Z BLACHY

W projektowaniu elewacji coraz częściej stosuje się blacharstwo profilowe, podobnie jak w pokryciach dachowych. Fasady metalowe, które wymagają niewielkiej konserwacji, odgrywają coraz większą rolę, szczególnie w konstrukcjach komercyjnych o odpowiednich wymiarach budynków.

GIĘCIE BLACHY

Konstrukcja zapewnia wszystkie kąty i długości wymagane dla rysunku szczegółu specyficznego dla obiektu. Nasi użytkownicy otrzymają wsparcie w ekonomicznym tworzeniu wszystkich wymaganych planów produkcyjnych, rysunków i zestawień wymaganych przez zaawansowane funkcje CAD i wymiarowania.

EFEKTY SYNERGICZNE

Ścisła współpraca z innymi firmami ciesielskimi i dekarskimi oraz stosowanie wcześniej zaplanowanych projektów dachów SEMA lub systemów krokwi daje znaczące efekty synergiczne.