Odwrócenie położenia zakładki w krzyżujących się belkach

Istnieje możliwość obrócenia zakładki w miejscach krzyżowania się belek, w których nie ma możliwości przypisania “Końcówki”. Żeby to wykonać należy zaznaczyć dwie krzyżujące się belki (1) i w lewym dolnym roku odnaleść funkcję “Pokaż punkty przecięcia” (2)

Następnie wybieramy jeden z niebieskich okręgów w miejscu krzyżowania się belek (1) i klikamy LPM w funkcję “Zmień”, przechodzimy do opcji “Położenie zakładki” i zmieniamy z funkcji “auto” “na “obróć” (3). Na koniec potwierdzamy wszystko klikając OK.

Podgląd dokonanych zmian najlepiej wykonać w widoku 3D