Obracanie elementów do jednolitego wymiaru na liście materiałowej

W przypadku, gdy po przeliczeniu projektu [F11] na liście materiałowej mamy odwrócone przekroje elemntów, należy przejść do ustawień ogólnych ALT+F7

Następnie w zakładce “Szacowanie” (1) odnoajdujemy “Dach” (2) (w zależności od części budynku może to być również strop lub ściana) i klikamy >>więcej…>> przy opcji “Położenie części” (3). Aktywujemy opcję “Zmień przekrój drewna…” i ustawiamy ją na “stojąco” (5). Teraz możemy zamknąć te ustawienia i nadpisać je w ustawieniach startowych.AF7.

Na koniec robimy ponowny transfer na listę materiałową wybierając na klawiaturze F11.

Jeżeli wszystko wykonaliśmy poprawnie, to po przeliczeniu projektu wszystkie elmenty drewniane powinny być ustawione na stojąco.