NOWOŚCI W WERSJI 22-1

Najnowsza wersja programu jest już dostępna !

Jak co roku o tej porze SEMA Software wypuszcza najnowszą wersję programu na kolejny rok. Każda nowa wersja niesie ze sobą szereg usprawnień i tak jest również tym razem. Poniżej znajdziecie informacje co takiego zostało dodane, jak tego szukać i jak używać.

 

1. Usprawnienia w funkcjach: Rzut z góry, CAD, WYM, MCAD

 • Szybsze wczytywanie dużych plików DWG/DXF. Funkcja umożliwiająca import plików CAD w formatach dwg/dxf została zooptymalizowana tak aby możliwe było szybsze wczytanie projektu z dużą ilością obiektów.
 • Fazowanie i zaokrąglanie narożników w poligonach. Od teraz wszystkie narożniki w poligonach mogą być fazowane, zaokrąglone lub zaokrąglone rogi mogą być przycinane pod kątem ponownie. Aby to zrobić należy zaznaczyć poligon i wybrać polecenie „Tnij (S)”. Użytkownicy mogą następnie wybrać między trzema opcjami wykończenia – “Narożny”, „Faza” i „Okrągły” na dolnym pasku. Jeżeli chcemy zaogrąglić rogi poligonu wybieramy funkcję “Okrągły” a następnie wpisujemy promień zaokrąglenia lub klikamy LPM w poligon i manualnie ustawiamy promień. Funkcja “Faza” umożliwia przycięcię narożników poligonu. Aby to zrobić należy użyć funkcji “Długość fazy” lub “Ramię odsunięcia” oraz wpisać wymaganą wartość lub określić ją manualnie klikająć LPM w poligon. Zaokrąglone lub zfazowane wcześniej narozniki można przywrócić do swojej pierwotnej formy poprzez funkcję “Narożny”

 • Rozbudowanie opcji „Linie prowadzące” w tekstach CAD . Linię prowadzącą można teraz regulować w razie potrzeby. Pozioma linia prowadząca może być przedłużona, w zależności od odległości między tekstem a punktem początkowym linii prowadzącej, korzystając z opcji “Zmienne“. Możliwe jest ustaleni konkretnej odległości tekstu od załamania linii prowadzącej dzięki funkcji “Konst” lub jej wyłączenie funkcją “Bez“.  Co więcej, dodatkowe linie pomocnicze mogą być później utworzone w tekście CAD dzięki poleceniu „Dodaj linię prowadzącą” znajdującą się pod poleceniem edycji „Inne”. Te nowe linie są nakreślone z prawej lub lewej strony tekstu, w zależności od położenia linii. Jeśli tekst zostanie przeniesiony z opcją “Położenie” –> „Wytyczna dla tekstu, stała (Alt+2)”, linie prowadzące odpowiednio się dostosowują. Ponadto ramka tekstu została dostosowana tak, aby pozioma linia prowadząca była zawsze prawidłowo umieszczona.

 • Nowy odnośnik tekstu w formie strzałki. Pozwala to na szybsze i łatwiejsze oznaczenie szczegółów w projekcie. Poszczególne strzałki mogą być wstępnie zdefiniowane i zaprojektowane w danych podstawowych pod CAD/MCAD – Strzałka. Parametry strzałek (dla początku i końca) oraz wielkości symbolu określa się w pierwszej zakładce. Widoki mogą być indywidualnie predefiniowane za pomocą pióra rysunkowego na pierwszej karcie. Tworzenie strzałki opiera się na linii CAD i wykorzystuje te same opcje wprowadzania. Dodatkowo strzałkę można zakotwiczyć do wszystkich komponentów za pomocą opcji “Zakotwicz początek i koniec komponentu (ALT+1)” podczas tworzenia.

2. System krokwiowania, system belkowania, części drewniane, drewno 3CAD

 • Wstawianie słupów w widoku 3D i przekrojach. Od teraz użytkownicy mogą wstawiać słupki w systemie krokwiowania w widoku 3D oraz w przekrojach za pomocą poleceń “Nad/pod elementem” i “Umieść słupek dowolnie” Do ich wprowadzania dostępnę są zwykłe polecenia z widoku 2D. Cały proces jest wspierany przez interaktywny proces podglądu podczas wstawiania.

 • Opcja dodawania wiercenia na gwoździe w zaciosach.  Obróbka wiercenia na gwoździe w zaciosach krokwi może teraz być ustawiona zarówno dla zaciosów płatew-krokiew oraz element-płatew. Wcześniej ta opcja była domyślnie ustawiona na “TAK”, ale teraz może zostać wyłączona z poziomu programu.

 • Dodanie polecenia “głębokość sztancowania” w opcji edycji „Sztancuj”  dla wszystkich elementów drewnianych systemu krokwiowania, systemu belkowania, części drewnianych oraz drewa 3CAD. Polecenia można użyć z opcjami “Skrzynia”, “Dowolna forma” i “Obiekt” w każdej
  płaszczyźnie rysunkowej, w przekroju lub w widoku. Sztancowanie tworzy obróbkę na elemencie drewnianym – obróbkę można wyświetlić w trybie “Zaznacz szczegóły obiektu” i, jeśli to konieczne, zaznaczyć i usunąć. Te zmiany zawsze mają wpływ na wszystkie zaznaczone komponenty, zatem, można sztancować kilka wybranych elementów jednocześnie. Cięcia, zakładki, zaciosy, wycięcia, kontury i wiercenia są tworzone automatycznie przy użyciu „nowej” metody sztancowania i są przenoszone do modułu “Pojedynczy element” razem z obróbkami. Nowa opcja “Wprowadzanie głębokości sztancowania (Alt+3)” może być aktywowana w “Sztancuj”. Głębokość obróbki można określić z przodu lub z tyłu jako wymiar lub wprowadzenie wartości procentowej lub „Głębokość bezwzględna” z płaszczyzny skrawania. Jeśli, na przykład, głębokość elementów zostanie później zmieniona podczas określania wartości procentowych, obróbka w kierunku wykrawania również automatycznie się dostosuje. Ponieważ przetwarzanie jest związane z komponentami, podlegają one również różnym poleceniom pozycji, kopiowania i odbicia lustrzanego.

3. Pojedynczy element

Nowa opcja w ustawieniach ogólnych eksportu do BTL. Dzięki nowej funkcji „Sztancowanie z głębokością” można tworzyć operacje obróbki, które leżą w elemencie, szczególnie z opcją „Głębokość bezwzględna”. Takie operacje obróbkowe często wiążą się z ryzykiem: kolizji narzędzi. Podczas obrabiania wycięcia ustawienie „Eksport wewnętrznej zakładki wzdłużnej” w „Ustawieniach ogólnych BTL Export –> Kieszeń” może być używane do decydowania, w jaki sposób odbędzie się eksport takiej obróbki. Jeżeli opcja nie zostanie zaznaczona, obróbka wewnętrzna nie zostanie wyeksportowana. Jeżeli zostanie zaznaczone pole z ustawieniem „jako odcięcie”, zakładka wzdłużna zostanie zamieniona na wycięcie. Obróbka wycięcia zostanie powiększana z boku elementu, jeśli będzie to możliwe. Jeżeli zostanie ustawiona opcja „jako obróbki wewnętrzne”, obróbka zostanie wyeksportowana w niezmienionej postaci. Uwaga!, obróbka w systemie CAM musi zostać sprawdzona i, jeśli to konieczne, parametry produkcji muszą zostać zmienione.

4. Eksport obliczeń statycznych do programu FRILO

 • Nowy interfejs eksportu obliczeń do programu Frilo. Począwszy od wersji SEMA 22-1, tylko nowe programy FRILO PLUS w zakresie inżynierii budowlanej, FRILO Software, będą kontrolowane. Jak zwykle, elementy drewniane i stalowe można obliczyć bezpośrednio z poziomu SEMA według aktualnych Eurokodów i optymalnie przenieść do programów PLUS z informacjami statycznymi. Składniki wyliczone w programach PLUS z kolei zwracają swoje obciążenia do programu SEMA i stanowią podstawę obliczeń dla wszystkich składowych podrzędnych. Podstawy obsługi nowego, nowoczesnego interfejsu programowego programów PLUS znajdują się w instrukcji na stronie FRILO.

 • Polska wersja programu Frilo z polskimi normami. W najnowszej wersji Frilo możliwe jest od teraz ustawienie polskiej wersji językowej i aktywowanie Normy PN EN 1995:2010. Wyniki obliczeń mogą być w łatwy sposób drukowane lub wysyłane do zewnętrznych programów.

Moduł Frilo [DX+] do obliczania obciążeń na krokwiach

Moduł Frilo [HMT+] do obliczeń obciążeń na poziomych belkach drewnianych

Moduł Frilo [HO1+] do obliczenia obciążeń w słupach drewnianych

Moduł Frilo [DX+] do obliczenia obciążeń w krokwiach koszowych i narożnych

Moduł Frilo [STS+] do obliczeń obciążeń w słupach stalowych

5. Pokrycia ścian

 • Optymalizacja podziału płyt. Dokonano zoptymalizowanego podziału płyt z uwzględnieniem luzów dostępne dla podziału typu „Optymalnie A/E”. To rozszerzenie można aktywować automatycznie w obszarze Ściany/Zarys za pomocą opcji „Zoptymalizowany podział z luzem przy oknach i drzwiach” w ustawieniach wstępnych (Alt+F7).

 

 • Nadwyżki na końcach ścian. Użytkownicy mogą teraz decydować, czy nadwyżka na końcach płyt ma być nakładana z drewna lub z warstwy 0 w widoku ścian, oraz paneli dachowych podłogi. Można to ustawić w ustawieniach wyświetlania (F7) w zakładce „Pokrycia” z opcją „Przedstawienie płyt związane z

 • Dokładniejsze obliczenie izolacji ścian. Aby jeszcze dokładniej obliczyć izolację ściany, opcja „Precyzyjne określenie izolacji w warstwie 0” została dodana do ustawień wstępnych (Alt+F7) w ramach systemu okładzin. Te rodzaje drewna, które nie mają pełnej szerokości warstwy 0, są również poprawnie uwzględniane za pomocą tego nowego obliczenia. Absolutnie konieczne jest, aby pas górny lub pas dolny miał całą szerokość warstwy 0, aby umożliwić prawidłowe oddzielenie izolacji. Jeśli nie jest to możliwe ze względu na konstrukcję, następujący wpis w zakładce danych dodatkowych drewna może zapewnić prawidłowe oddzielenie izolacji:

 • Nowa konstrukcja krawędzi płyt. Od wersji 22-1 dostępna jest nowa konstrukcja krawędzi „Wypełnienie krawędzi”. Informacje te są odpowiednio przekazywanepodczas eksportu do maszyny BVX2.

6. Części ścian i stropów

 • Zwiększoną wydajność podczas tworzenia drewna w ramach drewnianych została osiągnięta dzięki szybszemu określaniu numeracji kolejnych elementów.

7. SEMA Webviewer

 1. Nowa przeglądarka SEMA Webviewer. Przeglądarka SEMA Webviewer została przekonwertowana do nowej wersji z rozbudowanymi ulepszeniami i rozszerzeniami.
  Webviewer ma teraz funkcjonalny pasek narzędzi na górze. Wszystkie funkcje są dostępne na tym pasku narzędzi. Pasek narzędzi może być ukryty/pokazany.
 2. Projekt można wyświetlić we wszystkich standardowych widokach za pomocą funkcji „Widok”. Wszystkie komponenty projektu są wyświetlane w strukturze drzewa w menu „TreeView”. Kondygnacje, kondygnacje i poszczególne elementy ściany są wyszczególnione w uporządkowany sposób i mogą być ukryte/pokazane w tej strukturze, w zależności od odpowiedniej kreacji w programie SEMA. Budynek można oglądać z perspektywy pierwszej osoby i wędrować za pomocą „Walking Mode”. Dodatkowe ikony „Weź pod uwagę przeszkody”, „W górę” i „W dół” są przełączane na widoczne podczas roamingu. Dodatkowe klawisze strzałek do ruchów są widoczne w urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety).
 3. Dostępna jest teraz również funkcja pomiaru „Pomiar”. Funkcja może być używana do pomiaru odległości i kąta
 4. Projekt można przesuwać na osi X, Y i Z poprzez „Pozycję”. Dodatkowo dostępna jest wartość obrotu dla obrotu na osi Z
 5. Tło można zdefiniować w menu „Tło” za pomocą dowolnego koloru, skyboxa, zdjęcia lub bezpośrednio z aparatu na urządzeniach mobilnych
 6. Funkcja „Dodaj teren” otwiera okno dialogowe mapy ze zdjęciem satelitarnym. Dokładną lokalizację budynku można określić na mapie i można tam postawić budynek.
  Ustawienia oświetlenia i cieni można wprowadzić w menu „Oświetlenie”. Dostępna jest tam również animacja w świetle dziennym. Ta animacja dotyczy położenia słońca w miejscu wraz z datą i godziną. Co więcej, nowa przeglądarka SEMA Webviewer została znacznie ulepszona pod względem wyświetlania i wydajności.

8. Wizualizacja 3D

 • Od wersji 22-1 możliwe jest eksportowanie projektu SEMA do programu wizualizacyjnego Lumion. Aby to zrobić, użytkownicy przełączają się w tryb 3D, aby przejść do pozycji menu “Wizualizacja z Lumionem” poprzez Plik → Eksportuj. Użytkownicy mogą zdefiniować ścieżkę przechowywania i przypisać nazwę pliku w oknie dialogowym eksportu. Ten plik można wczytać do Lumiona i w razie potrzeby edytować wizualnie.

9. Pokrycia blaszane

 • Eksport do giętarek JORNS. Wersja 22-1 umożliwia wysyłanie profili zaginanych blach bezpośrednio do giętarki JORNS. W tym celu użytkownicy mogą postępować jak w przypadku innych giętarek. Użytkownicy mogą wybrać listę częściową lub komponenty, które mają zostać wyeksportowane na liście pojedynczych składników. Okno „Eksport” jest dostępne poprzez „Plik”, „Eksport do maszyn do obróbki blach” lub „Eksport SMX”. W związku z tym użytkownicy wybierają „Tak” w „Wywołaj program” i podłączają konwerter, który można znaleźć w plikach SEMA w polu wejściowym poniżej. Kliknięcie na folder przenosi użytkownika bezpośrednio do właściwego katalogu, a konwerter można wybrać bezpośrednio. Poniżej znajdują się ustawienia eksportu. Pliki SMX i XML są zapisywane w ustawionej ścieżce pamięci. Po kliknięciu „Start” dane zostaną wyeksportowane. W ścieżce docelowej utworzono plik SMX, pliki XML i protokół. Dziennik zawiera wszystkie wyeksportowane komponenty i ewentualnie notatkę dotyczącą problematycznych komponentów z krawędzią większą niż 145°
 • Do polecenia edycji “Sztancuj” dodano nową funkcję. Podstawowe funkcje sztancowania „Skrzynia”, „Dowolna forma” i „Obiekt” są nadal dostępne. Polecenie zostało rozszerzone o opcję „Wprowadź głębokość sztancowania”. Umożliwia to określenie głębokości sztancowania, na której ma nastąpić wykrawanie. Użytkownicy mogą aktywować tę funkcję, wybierając najpierw jedną z trzech podstawowych funkcji wymienionych powyżej, a następnie mają nowy przycisk w prawym dolnym rogu, który aktywuje funkcję „Wprowadzanie głębokości sztancowania
 1. Obecnie można z nim pracować na pięć sposobów. Użytkownicy mogą wybierać między „stroną przednią”, „stroną tylną” lub „głębokością, bezwzględną”. W przypadku „strony przedniej” i „strony tylnej” można wprowadzić dane w mm lub %. W przypadku „Głębokość bezwzględna” dane wprowadzane są tylko w mm. Sztancowanie odbywa się od zewnętrznej krawędzi elementu za pomocą funkcji „Strona przednia” i „Strona tylna”. Jest wykonywane do przodu lub do tyłu. W przypadku wybrania opcji „Głębokość bezwzględna” do wykrawania używana jest aktualna płaszczyzna cięcia.

10. Projektowanie schodów

 • Zoptymalizowane polecenie edycji „Sztancowanie”, które było dostępne dla wszystkich komponentów schodów od wersji 19-2, zostało rozszerzone o opcję „Wprowadź głębokość sztancowania”. Jak zwykle, polecenia można używać z opcjami „Skrzynka”, „Dowolny krztałt” i „Obiekt” na każdej płaszczyźnie rysunkowej, w przekroju lub w widoku. Sztancowanie tworzy obróbkę na komponencie schodów – obróbkę można wyświetlić w trybie szczegółów obiektu i w razie potrzeby zaznaczyć i usunąć.
 1. Te zmiany zawsze mają wpływ na wszystkie zaznaczone komponenty. W ten sposób można sztancować jednocześnie kilka wybranych elementów. Wycięcia, kontury i wiercenia są tworzone automatycznie. Zostaną one przesłane na gotowo do maszyny przez interfejs DXF+.
 2. Nowa opcja „Wprowadź głębokość sztancowania (Alt+3)” może być aktywowana za pomocą polecenia „Sztancuj”. Głębokość obróbki można określić z przodu lub z tyłu jako wymiar lub procentowe wprowadzenie lub za pomocą „Głębokości bezwzględnej” z płaszczyzny cięcia.
 3. Jeśli np. podczas określania wartości procentowych zmieni się później głębokość detali, automatycznie dopasuje się również obróbkę w kierunku wykrawania. Ponieważ obrabiani jest związane z komponentami, podlegają one również różnym poleceniom pozycji, kopiowania i odbicia lustrzanego
 • Możliwość przeliczenia obróbki podstopnic. W przypadku schodów bez słupków narożnych stopnie i podstopnice tworzą obróbkę podstopnic penetrującą przednią stronę wangi. Od wersji 22-1 takie procesy są teraz obliczane i są również dostępne do eksportu maszyny. Użytkownicy mogą wybrać eksport obróbki przednich stopni i podstopnic z tymi samymi informacjami o warstwie lub różnymi informacjami o warstwach w pliku INI schodów, który jest wymagany do eksportu maszyny.
 • Połączenia ukośne w słupkach. Połączenie ukośne jest teraz dostępne dla typu połączenia „góra” i „dół” słupka. Połączenie to można zapisać w rekordzie danych słupka, dzięki czemu po utworzeniu klatki schodowej jest automatycznie generowane między słupkiem a odpowiednim elementem łączącym.
Również na naszej oficjalnej stronie możecie odnaleźć dodatkowe informacje o nowościach. Są one publikowane w formie filmów i będą udostępniane co tydzień.

https://www.sema-soft.de/pl/oprogramowanie/nowosci/

Jeżeli macie dodatkowe pytania odnoścnie nowych funkcji lub chcecie dokupić nowy moduł do obliczeń statycznych to zachęcamy do kontaktu:

Obszar sprzedaży wschód – Marcin Jachymiak tel. 668 856 075

Obszar sprzedaży zachód – Marcin Kremer tel. 607 348 034