NOWOŚCI W WERSJI 20-1

Każda nowa wersja zawiera wiele nowych funkcji i ulepszeń – poniżej przedstawiamy najważniejsze funkcje dodane w wersji 20-1

I. INNOWACJE W KONSTRUKCJI DACHU

 

Tworzenie wolnych powierzchni dachowych w 2D/3D lub w przekroju

 

Od wersji 20-1 możliwe jest szybkie i wygodne bezpośrednie tworzenie wolnych powierzchni i detali dachu w widoku z góry, w przekroju
pionowym lub w trybie 3D bez konieczności wcześniejszego definiowania profili dachowych. Powierzchnia dachu jest tworzona za pomocą kilku
kliknięć za pomocą prostego wprowadzania prostokąta.

 

Również krokwie i płatwie mogą od teraz być tworzone w obszarze dachu w trybie 2D, 3D oraz w przekroju pionowym. Podobnie jak rozstaw krokwi w trybie 3D. Dzięki temu dachy skośne i okapy można zaprojektować w mgnieniu oka.

W zakresie remontów bardzo pomocne jest również dowolne projektowanie powierzchni dachowych. Na przykład, gdy na istniejącym dachu planowana jest lukarna a dostępne są tylko stare plany.

Najważniejsze punkty są rysowane jako CAD, a wolna powierzchnia dachu jest tworzona za pomocą kilku kliknięć myszką. Z tego obszaru dachu można następnie zaprojektować lukarnę w trybie 3D oraz w przekroju.

Jednak nawet w przypadku importowanych punktów pomiarowych lub chmur punktów niezwykle pomocna jest możliwość tworzenia obszarów dachowych do dalszego projektowania, po prostu klikając poszczególne punkty w 3D.

Konstrukcja w warstwach dachowych

Deskowania, łaty,… mogą być projektowane we wszystkich warstwach konstrukcji dachu z elementami drewnianymi i wraz z wszystkimi obróbkami mogą być przekazane do produkcji na zautomatyzowane maszynowe ciesielskie.

Podobnie wszystkie elementy konstrukcji dachu z powierzchnią brutto / netto lub objętością na warstwę na liście materiałów są przygotowywane do obliczeń lub dostarczenia materiałów.

Każdy pojedynczy obszar warstwy dachu jest wyprowadzany jako „łatwy do zrozumienia pomiar” z długościami krawędzi i rozmiarem obszaru, aby ułatwić kontrolę

 

II. IDEALNIE WYŚWIETLANE CZĘŚCI DREWNIANE

 

Atrakcyjny wizualnie model projektu dla klienta jest nieocenioną zaletą zwłaszcza podczas procesu sprzedaży i wsparcia sprzedaży.

 

Aby jeszcze bardziej ulepszyć wizualną prezentację projektów w programie SEMA, do nowej wersji dodano liczne nowe tekstury drewna z zakresu budownictwa drewnianego i projektowania schodów.

Wspólny dla wszystkich tekstur jest ich naturalny charakter. Drewno strugane i niestrugane jest idealnie rysowane dzięki nowemu algorytmowi, ponieważ nie ma zauważalnych powtórzeń na słojach drewna. Tak więc nie ma dwóch takich samych belek.

 

Dzięki nowym teksturom elementy drewniane wyglądają bardziej realistycznie nawet w teksturowanym widoku 3D, a projekt można następnie doskonale zwizualizować z realistycznymi obliczeniami oświetlenia i cieni za pomocą opcjonalnej fotorealistycznej reprezentacji.

 

III. OPEN-BIM: DALSZY ROZWÓJ INTERFEJSU IFC

 

Zwłaszcza w Open-BIM, interfejs IFC jest używany do wymiany danych modeli 3D między różnymi programami tak, jak to tylko możliwe. Liczne dalsze udoskonalenia i ulepszenia w programie SEMA po raz kolejny znacząco usprawniają wymianę informacji na interfejsie.

 

Import IFC

Funkcja podglądu została zintegrowana z oknem dialogowym importu IFC. Jeszcze przed importem dane, które mają zostać zaimportowane, mogą być wyświetlane trójwymiarowo i oceniane, podobnie jak dane później przesyłane do programu SEMA. Zarówno oryginalny kolor komponentu w momencie tworzenia lub, jeśli nie ma definicji kolorów, kolory komponentów wstępnie ustawione w programie SEMA mogą być używane i wyświetlane do prezentacji kolorów. Co więcej, dachy i kształty dachów są często modelowane na różne sposoby przez programy zewnętrzne i teraz można zdecydować przed rozpoczęciem importu, czy obszar dachu SEMA powinien być utworzony z dolnej/górnej strony kształtu dachu IFC.

 

Wymiana danych dla kondygnacji

Zarządzanie kondygnacjami w programie SEMA zostało zmienione w celu dalszego usprawnienia wymiany danych IFC dla kondygnacji. W programie SEMA kondygnacje są wyszczególnione z wydzielonymi ścianami i podłogami. W programach zewnętrznych często zdarza się, że ściany i podłogi danej kondygnacji są łączone w jedną kondygnację jako całość. Zostało to teraz wzięte pod uwagę i teraz możliwe jest łączenie kondygnacji ściennych i podłogowych w programie SEMA. Zarówno podczas importu, jak i eksportu dane są rozpatrywane według kondygnacji i poprawnie odczytywane i zapisywane.

 

Inteligentny eksport IFC

Tylko zaznaczone lub tylko widoczne komponenty mogą być teraz eksportowane podczas eksportu IFC. Ważne jest wtedy, aby eksportować również komponenty o wyższym priorytecie, w przeciwnym razie istotne informacje zostałyby utracone. Odbywa się to automatycznie w programie SEMA. Jeśli na przykład eksportowany jest tylko jeden lub kilka zaznaczonych elementów ściany, kształt ściany zostanie automatycznie uwzględniony, ponieważ elementy są obowiązkowo połączone ze ścianą. Bez połączenia z kształtem ściany, elementy ściany stałyby w przestrzeni bez żadnego odniesienia.

 

 

 

 

 

 

IV. DOWOLNE WYPEŁNIENIA BALUSTRAD W SCHODACH

 

Nowoczesne schody doskonale komponują się z różnymi materiałami. Dopiero umiejętne połączenie materiałów sprawia, że schody wyglądają elegancko i stylowo. SEMA uzupełnia swoje elementy balustrad schodów o nowe wypełnienie z elementów. Teraz można łatwo wykonać wypełnienia ze szkła, stali, tworzywa sztucznego lub drewna.

 

Wypełnienie zostanie zapisane jako element zestawu danych balustrad lub wprowadzone ręcznie w istniejącej klatce schodowej. Wypełnienie wyróżnia się za każdym razem wysokim stopniem elastyczności.

Różne krawędzie referencyjne do regulacji wypełnienia i liczne opcje wprowadzania danych dla samego wypełnienia zapewniają projektantom schodów swobodę twórczą niezbędną do realizacji ich pomysłów lub życzeń klientów. Wypełnienia można również projektować niezależnie pod względem kształtu i tekstury, a następnie obrabiać ręcznie poprzez wykrawanie. Pod uwagę brana jest również produkcja maszynowa, ponieważ wypełnienie można przenieść na systemy CNC gotowe do obróbki.

Dzięki temu przy niewielkim wysiłku można stworzyć liczne konstrukcje z wypełnieniami balustradowymi. Przykładem może być wypełnienie całkowicie ryflowane, wypełnienie z zaciskami do szkła, wypełnienie rowkowane w stopniach lub konstrukcja z bocznymi zaciskami do szkła. Projektant schodów nie ma granic…

 

 

 

 

 

 

Ale to nie wszystkie nowe funkcje jakie dodano w wersji V20-1. Całą listę nowych funkcji I usprawnień możecie zobaczyć na stronie głównej (dostępne w języku niemiecki, angielskim, francuskim i włoskim) – RELEASE HISTORY V20-1 BUILD 9600