Makro widoku części drewnianych ściany w rzucie z góry

W ustawieniach widoku [F7] możliwe jest ustawienie widoczności części drewnianych tak aby były widoczne w rzucie z góry. Części takie można również przesuwać, usuwać, kopiować lub zmieniać ich orięntację w osi XY.

W celu przygotowania takiego makra należy przejść do Ustawień widoku [F7] (1) i wybrać kategorię Ogólnie, gdzie wybieramy zakładkę Widok + 3D (2), następnie w podkategorii Auto. podział wybieramy zakładkę Ogólnie (3) i w niej aktywujemy opcję Obraz, widok z góry – przekrój poziomy (4) oraz zmieniamy w rozwijanych zakładkach obok na oryginał oraz z krzyżem (5). Na koniec zapisujemy ustawienia funkcją Zapisz jako szablon (6)