ŁATWA INWENTARYZACJA

Unikalne cechy: Chmury punktów generowane za pomocą skanera laserowego 3D mogą być importowane do programu SEMA i dalej przetwarzane. Obliczanie powierzchni, pomiary odległości, tworzenie planów powykonawczych, wizualizacja obiektów i wirtualny spacer to tylko kilka przykładów.

Chmura punktów wczytuje się szybko i efektownie – gdyż ilość danych jest znikoma. To, czy chmura punktów zawiera ich 7 miliardów czy dwa razy więcej, nie ma znaczenia dla wydajności programu.
Jest to możliwe tylko w programie SEMA!

Obecnie SEMA ustanawia nowe standardy przetwarzania cyfrowych danych 3D i ich dalszego przetwarzania w oprogramowaniu CAD. Zalety chmur punktów, a mianowicie minimalne błędy pomiaru, rzeczywisty pomiar wszystkich deformacji obliczeń powierzchni budynku i pomiarów odległości, tworzenie planów powykonawczych, wizualizacja obiektów i możliwość wykonania wirtualnego spaceru, mogą być idealnie wykorzystane do planowania konstrukcji.

Dzięki tej technologii różnice lub odchylenia między projektem a rzeczywistością należą do przeszłości.