Frezowanie krokwi pod nadbitkę

W celu wykonania frezowania krokwi pod nadbitkę w okapie, należy przejść do ogólnych ustawień programu [ALT+F7] (1) , następnie wybrać opcję Szacowanie (2) -> Dach (3) -> Oszalowanie dachu, skracanie szczytu [więcej…] (4). Ostatnim krokiem jest zaznaczenie opcji “Stwórz deskowanie dachu“, wybranie elementów dachu do frezowania i określenie grubości nadbitki (5). Domyślne ustawienie to 20 mm.

Na koniec należy zapisać ustawienia frezowania tylko w tym projekcie poprzez funkcję “Zapisz” (1)

Jeżeli wszystko zostało wykonane poprawnie to po odświeżeniu widoku krokwie powinny być ponacinane od góry, tak jak na poniższym rysunku

<- wróć…