Eksport ustawień ogólnych

W przypadku gdy chcemy przenieść ustawienia programu, ale nasza wersja jest starsza niż 2 ostatnie aktualizacje programu, należy użyć opcji eksportu ustawień. Aby to wykonać należy odszukać na górnym pasku narzędzi zakładkę Dodatki” (1) –> Opcje (2) –> Eksport/import Ustawień SEMA (3) –> Eksportuj (4)

Następnie należy zazanaczyć interesujące nas ustawienia a te których nie chcemy odznaczyć (1) i potwierdzić klikając “OK” (2), wybrać ścieżkę zapisu dla pliku z ustawieniami i kliknąć “Zapisz”

Uwaga: Jeżeli program jest aktualizaowany na bieżąco to takie ustawienia przenoszone są automatycznie po każdej instalacji.