Eksport na CNC Hundegger K2i

Przedstawiamy tutorial pokazujący różne opcje/sposoby eksportu pojedynczych części na K2-EKP HUNDEGGER.

W zależności od zaawansowania projektu wykonawczego, program SEMA umożliwia elastyczne opcje eksportu na obrabiarki CNC. Pozwala to projektantowi na ingerencję w gotowe pliki bez konsekwencji, w efekcie których musiałby przygotowywać ponownie dokumentację lub cały plik z wyeksportowanymi częściami.

Poniższy tutorial jest podzielony na trzy części, w których pokazano:

  1. Normalny eksport wszystkich części do programu K2-EKP Hundegger
  2. Zmianę obróbki w kilku elementach drewnianych, eksport wybranych części do EKP i podmianę ich z częściami w pliku głównym
  3. Podzielenie elementów drewnianych, ponowny transfer na listę materiałową bez zmiany pierwotnej numeracji, eksport podzielonych części do EKP i dopisanie ich do pliku głównego.