Bon na cyfryzację

Celem konkursu jest wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

  • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Ile możesz otrzymać?

MOŻESZ OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE – 255 000 zł

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU MUSI ZAMKNĄĆ SIĘ W KWOCIE – 300 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie 110 000 000,00 zł

 

OGŁOSZENIE KONKURU – 6 września 2021

ROZPOCZĘCIE SKŁADANIA WSNIOSKÓW – 20 września 2021

KONIEC PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW – 20 Października 2021

 

LINK DO STRONY PARP GDZIE MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ I ZŁOŻYĆ WNIOSEK

–> ZŁÓŻ WNIOSEK <–